Tine Natascha Bjergvang

 

Børn: Victor 19 år & Joaquim 14 år

  

 

Uddannelse:

 

Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, Sundhedskommunikation.

Uddannet ved Ankerhus seminarium. Januar 2006.

Jobfunktioner

Professionel holdning:

Målet er at arbejde sundhedsfremmende.

Ved sundhedsfremme forstås, at opmærksomheden vendes væk fra sygdom og over mod sundhed. Der fokuseres på hvad der holder folk raske, i stedet for hvad der gør dem syge. Man fokuserer på ressourcer og handlemuligheder i stedet for risici.

Dvs. at målet er at øge menneskers følelse af sammenhæng og styrke menneskers livsmod, livsglæde og handleevne, således det enkelte menneske lære at se muligheder frem for begrænsninger.


 

Webside:

 

De emner og artikler jeg skriver om på "Food for Thought" Bjergvang.dk, er skrevet på baggrund af erfaringer, holdninger samt evidensbaseret materiale.

Evidens betyder bevis, og kan ses som kendsgerninger, der kan bruges til at træffe beslutninger eller planlægge ud fra.