Idræt som forebyggelse

 

Da samfundet er vidende om den stigende problematik som overvægt/fedme, og ligeledes gennem mange år er blevet bekendt med at motion fremmer den almene sundhedstilstand, der igen fremmer indlæring og sociale relationer, burde der i skolerne ligge en naturlig motivationsfaktor for at idræt bliver en integreret del af dagligdagen. 

Det er videnskabeligt bevist at børn/unges almene tilstand klart forbedres når de dyrker motion og allerede i 1964-65 lavede man et forsøg i Wien der påviste dette. Forsøget beskriver 4 kontrolklasser og 4 forsøgsklasser. Formålet var at undersøge betydningen af 1 idrætstime om dagen i forhold til 2 om ugen. Før og efter forsøget blev børnene testet, og man fandt efter forsøget, at idrætsbørnene i samtlige fag var kontrolgrupperne overlegne på alle områder, både socialt, koncentrationsmæssigt samt på alle de boglige områder. For at det skal lykkes skolerne at integrere idræt i den almene skolegang, er det nødvendigt at tænke i andre baner end den almindelige skoleidræt. Det kunne være motion gennem leg, at gøre frikvartererne til en fælles oplevelse af at motion kan være sjovt, differentiere idrætsundervisningen for herved at mindske risikoen, for at tabe de elever der motorisk ikke evner den almene skoleidræt. Ved differentiering opnås at alle elever får mulighed for de succes oplevelser der er så vigtige for den videre motivation.

Ligeledes skal der indlægges mere teoretisk undervisning i kroppens funktioner, igen tilpasset de forskellige aldersgrupper. Herved giver skolerne eleverne mulighed for at gøre idræt/bevægelse til noget naturligt forekommende, allerede i en tidlig alder, men hele tiden med udgangspunkt i det sundhedsfremmende og med det mål at motion/bevægelse, skal blive en integreret del af deres tilværelse/hverdag.        

Faget idræt er det eneste fag i skolen der direkte sigter mod barnets fysiske udvikling, der hænger sammen med den intellektuelle, den psykiske, den emotionelle og den sociale udvikling[1]. Dette synspunkt har ikke ændret sig fra 1977 til nu, hvilket i dag ses under Dansk skoleidræts fremtidsvision med projektet ”børn lærer gennem kroppen[2]”.


[1] Dansk idrætslærer forening og Landsudvalget for skoleidræt 1977 

[2] http://www.skoleidraet.dk/mems/Default.asp?page=33