Kostrådene 2005

Da det er vanskeligt for personer uden ernæringsfaglig baggrund at benytte de nye Nordiske Næringsstofanbefalinger, har Ernæringsrådet har sammen med Danmarks Fødevareforskning udarbejdet de nye danske kostråd, således de er opdateret i forhold til den nyeste viden om sammenhængen mellem kost og sundhed.

Kostrådene 2005 består af 8 råd (tidligere 7 råd). De nye kostråd har fået vedhæftet anvisninger om mængde og frekvens ligesom der er øget opmærksomhed på særlige fødevaregrupper.

Kostrådene er ment som et redsskab til at undgå mangel- og sygdomstilstande og til at leve et længere, sundere og mere aktivt liv.