AKS STØVBINDER

 

AKS Støvbinder er et 100% naturprodukt.

Støv i luften kan være et alvorligt problem. støv i luften kan give en lang række symptomer som irritation i øjne og luftveje, infektioner og hovedpine.

AKS Støvbinder kan blandt andet anvendes ved rengøring af større og mindre flader og efterlader fladerne uden flygtigt støv. Støvbinder AKS, som er et savsmuldsgranulat, anvendes også til fejning, hvor støvspredning nedsættes med op til 90%. Gulvet forsynes med en tynd belægning, som binder støvet op til en uge efter behandlingen.

  • Velegnet til de fleste former for flader og gulve (dog ikke glas og ubehandlede trægulve).
  • Velegnet til iblanding i kattegrus (ca. 10%) for herved at nedsætte støv- og lugtgener efter kattens toiletbesøg.
  • Velegnet til støelse til grise.

 

AKS Støvbinder kan med fordel anvendes i produktions øjemed, hvor det indgår som en del af færdigprodukter. Støvbinder AKS minimerer støvgener med op til 90% ligesom Støvbinder AKS afhjælper lugtgener.

 

Effekten ved brug af AKS Støvbinder:

Større arbejdsglæde, bedre arbejdsmiljø, renere luft, mindre spredning af støv til omgivelserne i såvel produktion som hos brugeren.

 

Velegnet til strøelse til grise:

Strøelse blandes i en beholder med ca. 10% AKS Støvbinder .  

Herved opnås et bedre indeklima i stalden, da der således ikke fremkommer støv i luften når grisene bevæger sig. Ligeledes støver det ikke når der skal muges ud ved grisene ligesom forekomsten af statisk elektricitet nedsættes.

                       

Kattegrus (produktion):

3-6% AKS Støvbinder tilsættes så tidligt i processen som muligt, for således at nedsætte støv under blanding samt pakning.

 

Effekt:

Bedre arbejdsmiljø på fabrikken, mindre støv, mindre rengøring i processen samt mindre slid på maskiner.

 

Forbrugeren:

Forbrugeren vil opleve mindre støv ved ophældning af kattegrus i kattebakke samt mindre lugten fra katte urin, da urinen bliver pakket ind i den enkelte kugle hvorved lugtgener mindskes.

 

Sælges og leveres i 25 l. plastsække

Nu også AKS Støvbinder Vask, til alle typer gulve.

Yderlig information, bestilling, pris mv. henvend: info@akstotal.dk eller 29 730 715.