Whiplash - et sprængfarligt område

Der hersker megen mistro og mistillid blandt pårørende, behandlere og myndigheder. Patienter med kroniske whiplash symptomer føler sig fejlvurderet og frustreret, fordi læger ikke kan finde tegn på sygdom, trods de voldsomme symptomer som mange patienter har.

Det er ca.10 % som får en varig skade. Hvis man stadig har sine symptomer efter 6 måneder, kan man regne med, at symptomerne er gået ind i en kronisk fase og ofte trækker sagerne i langdrag. Arbejdsskader tager ofte op til 10 år på grund af den lange kommunale sagsbehandling, afklaring, revalidering, indhentning af læge- og speciallæge erklæringer og i sidste ende arbejdsprøvning!

 

Hvad er whiplash?
Whiplash-skade er betegnelsen for en kraftig fremadbøjning og bagudbøjning af nakken. I værste fald kan der ses knoglebrud og ledskred.

 

Almindeligt whiplash er en forstuvning af nakken med overstrækning af muskler og ledbånd, men uden brud eller ledskred i nakken.

 

Kronisk whiplash syndrom (whiplash associated disorder, WAD) er betegnelsen for en række symptomer, der fortsætter i mere end seks måneder efter uheldet.

 

Hvad er symptomerne på almindelig whiplash?

Efter ulykken klager de fleste over:

 

Disse symptomer ses i de første dage efter ulykken og aftager så med tiden. Hos nogle ses overgang til mere kroniske symptomer – det såkaldte whiplash-syndrom. Det er her, problemerne melder sig sundhedsmæssigt, økonomisk, socialt og samfundsmæssigt.

 

Hvad er kronisk whiplash syndrom
De kroniske klager efter whiplash-syndrom er mangfoldige. Der ses:

 

En whiplashulykke kan efterlade mén. Dette påvirker ikke kun den skadede, men i høj grad dennes familie og pårørende. WAD patienter bør derfor sidestilles med andre patientgrupper med handicap. Dette handicap er usynligt og derfor mere vanskeligt at forstå og håndtere for patienten selv, men også for omverdenen. Der opfordres til at tage et medmenneskeligt hensyn – også over for familie og pårørende.

Alle patienter har smerter i nakken, og mange har en eller anden form for balanceforstyrrelse, som viser sig i form af diffus svimmelhed eller synsforstyrrelse / fokuseringsvanskeligheder. De fleste WAD patienter oplever, at de har det rimeligt godt efter en længere periode med hvile. Men hver gang de øger aktivitets niveauet, dvs. udfører nogen af livets pligter - f.eks. rengøring - så kommer regningen dagen efter i form af nakkesmerter, svimmelhed, kvalme, og ofte også en lavere intellektuel funktion - i form af nedsat indlærings- og koncentrationsevne.                

 

Tryk her for at komme tilbage til hovedmenuen